Cennik

Kursy Prawa Jazdy

 Kategoria Cena kursu  Cena godziny dodatkowej 
AM 1000 zł  120 zł 
A1 2500 zł  120 zł 
A2 2800 zł  120 zł 
A 2800 zł  120 zł 
 B  3000 zł  120 zł 
 B+E 1900 zł  140 zł 
C 4500 zł 200 zł
C+E 4500 zł 250 zł

 

Szkolenia Kierowców Zawodowych

Szkolenie Cena
KW 5000 zł
KWP 2900 zł
KWPU 1400 zł 
SO 800 zł 

 

Kategoria A, AM,
A1 i A2
zarzycki AAM

Kategoria Bzarzycki B

Kategoria B+Ezarzycki BE

Kategoria B - AutomatkatB A

Kategoria C, C+Ezarzycki C