Cennik

Kursy Prawa Jazdy

 Kategoria Cena kursu  Cena godziny dodatkowej 
AM (5h praktyki) 400 zł  70 zł 
AM (10h praktyki) 700 zł  70 zł 
A1 1100 zł  70 zł 
A2 1300 zł  70 zł 
A 1400 zł  70 zł 
 B  1900 zł  70 zł 
 B+E 1300 zł  80 zł 
C 2500 zł 90 zł
C+E 2500 zł 100 zł

 

Szkolenia Kierowców Zawodowych

Szkolenie Cena
KW 4300 zł
KWP 2800 zł
KWPU 800 zł 
SO 400 zł 

 

Kategoria A, AM,
A1 i A2
zarzycki AAM

Kategoria Bzarzycki B

Kategoria B+Ezarzycki BE

Kategoria B - AutomatkatB A

Kategoria C, C+Ezarzycki C

© 2021 Ośrodek Szkolenia Kierowców "Zarzycki"