Cennik

Kursy Prawa Jazdy

 Kategoria Cena kursu  Cena godziny dodatkowej 
AM 400 zł  80 zł 
A1 1100 zł  80 zł 
A2 1500 zł  80 zł 
A 1500 zł  80 zł 
 B  2300 zł  80 zł 
 B+E 1500 zł  100 zł 
C 3000 zł 100 zł
C+E 3000 zł 120 zł

 

Szkolenia Kierowców Zawodowych

Szkolenie Cena
KW 5000 zł
KWP 2900 zł
KWPU 1400 zł 
SO 500 zł 

 

Kategoria A, AM,
A1 i A2
zarzycki AAM

Kategoria Bzarzycki B

Kategoria B+Ezarzycki BE

Kategoria B - AutomatkatB A

Kategoria C, C+Ezarzycki C